منو

نمایشگاه گروهی «جادوی نیلوفرهای آبی»

■آنگاه که مرداب نَفَس می‌کشد، جادوی نیلوفرهای آبی معجزه می‌کند. نیلوفری باش، تا نَفَس برای جادویت معجزه باشد…
■ نمایشگاه نقاشی گروهی «جادوی نیلوفرهای آبی»، برگزار می شود.

■هنرمندان:
≡ آزاده جعفری (بهاره)
≡ زهرا صمدی بهرامی (پروانه)
≡ آزیتا قاسمیپور
≡ نسیم یزدانی؛

■ گشایش: روز جمعه ۱۰ دیماه ۱۳۹۵ ■

≡ این نمایشگاه تا روز چهارشنبه، ۱۵ دیماه ۱۳۹۵ ادامه دارد. صمیمانه مقدم شما بازدیدکنندگان را گرامی میداریم.

■ When swamp breathes, magic of water lilies marvels. Be a water lily so that a breath can be a miracle to your magic…
■”Magic of Water lilies”, the group exhibition, honoring the participation of:
≡ Azadeh Jafari (Bahareh)
≡ Zahra Samadi Bahrami (Parvaneh)
≡ Azita Ghasemipour
≡ Nasim Yazdani

will be opened on Friday, December, the 30th, 2016.
■ You are dearly welcomed to visit the exhibition till Wednesday, January, the 4th, 2017.■

دسته بندی ها: دعوت نامه نمایشگاه

دیدگاه ها