منو

وبسایت نشریه پیشنهاد نگارش مقاله – مطالعات باستان سنجی و مرمت سنگ‌های تاریخی و فرهنگی

فراخوان دریافت مقاله دوفصلنامه «پژوهه باستان سنجی» منتشر شد.

در راستای تقویت منابع علمی حوزه باستانسنجی و مرمت کشور نشریه پژوهه باستان سنجی از نویسندگان صاحب قلم در موضوعات زیر دعوت به همکاری و سفارش مقاله پژوهشی و مروری مینماید.

موضوع (۵)
موضوعات پیشنهادی: مطالعات باستان سنجی و مرمت سنگ های تاریخی و فرهنگی

⬜️ساختار شناسی سنگ
?گونه شناسی سنگ و ویژگی های زمین شناختی میراث فرهنگی
?شناخت خواص فیزیکی– شیمیایی و رفتار مکانیکی سنگ های میراث فرهنگی
?شناخت مکانیسم تخریب (فرسایش زیستی، آلودگی هوا ، فرسودگی نمکی و یخبندان).
گونه شناسی آسیب.
?شناسایی منشأ آسیب و اندازه‌گیری وسعت و شدت تخریب.
?شناسایی عمق آسیب و عمق استحکام بخشی در فرآیند آسیب شناسی و درمان

⬜️توسعه درمان های حفاظتی
?توسعه و کاربرد روش های تمیزکاری (آلودگی ها، نمک ها و درمان های قبلی)
?توسعه  در فرآیند نمک‌زدایی و کاهش نمک ها.

⬜️توسعه مطالعات مربوط به.
?توسعه مطالعات مربوط به  مبارزهِ با آفات بیولوژیک
?توسعه مطالعات مربوط بازدارنده های رشد بلور
?توسعه مطالعات مربوط روش های درمان های ترکیبی.
?توسعه مطالعات مربوط بازسازی با روش ها و مواد مختلف
?ارزیابی اثربخشی درمان های حفاظتی همانند پوشش های ضدآب و پوشش های ضد گرافیتی، مواد نانو ساختار و غیره
?توسعه مطالعات مربوط اقدامات پیرسازی تسریعی و طبیعی سنگ ها و مواد درمانی.
?ارزیابی برهم‌کنش مواد حفاظتی با یکدیگر از قبیل آفت کش ها و مواد استحکام بخش

⬜️موضوعات دیگر
?توسعه روش های سطحی و زیرسطحی بررسی سنگ ها
?توسعه روش های میدانی و آزمایشگاهی غیر تخریبی مطالعه سنگ
?مستندسازی و آسیب‌ نگاری در عملیات میدانی، درمان مجدد.
?حفاظت از سنگ‌نگاره‌ها و معادن تاریخی.

[irp]

?رایانامه:
jra@tabriziau.ac.ir
?تارنما:
http://jra-tabriziau.ir

? تلگرام نشریه:
@archaeometryjr

آبان

غیر از آفرینش هنری و ادبی، به دغدغه بیشتر نیاز ندارید. در صورت تمایل، ثبت نام، ترجمه متن یا اطلاعات و وایز هزینه شرکت در فراخوان های بین المللی برای شما انجام می شود.

≡ برای سفارش ترجمه، ثبت نام یا پرداخت هزینه ها از طریق تلگرام، اینجا کلیک کنید.

دسته بندی ها: فراخوان, فراخوان مقاله

دیدگاه ها