جستجو

■ مهلت: ۸ مرداد ۱۳۹۵ ■

اقتصاد  بومی  منطقه آزاد انزلی ، بر پایه  کشاورزی و صید ماهی استوار است که مهمترین  محصول کشاورزی منطقه برنج  می باشد.صنایع وابسته مهمی نیزازاین محصول نشأت می گیردو ازمهمترین آن می توان به حصیربافی اشاره کردکه تنها صنایع دستی این منطقه است.همچنین بسیاری ازخوراکی های این منطقه ازاین محصول به دست می آیندواین حاکی ازاهمیت این محصول درتولیداتی است که منجربه صادرات و ارز آوری برای منطقه می باشد.دومین دوره این جشنواره با نگاه  تیزبین هنرمندان درکشف جاذبه های پنهان منطقه و کشورومعرفی وانتقال دارایی های بومی – ملی به نسل جوان ویادآوری آن به دیگر نسل ها درسه بخش زیرطراحی وبه اجرادرخواهدآمد باموضوع:    کاشت،داشت وبرداشت برنج  

≡ دومین مسابقه سراسری عکاسی
موضوع:
کلیه مراحل کاشت،داشت وبرداشت برنج،پرتره کشاورزان مشغول کاردرشالیزار،فروش برنج دربازار،برنج درسفره غذاوتمامی فعالیتهای مربوط به برنج

■ مقررات وشرایط جشنواره:
Anzalifz.ir دریافت فرم شرکت درجشنواره ازسایت سازمان منطقه آزادانزلی به آدرس  
Sabzejokoulfz2@gmail.comارسال آثاربه آدرس ایمیل  
حداکثرآثارارسالی هرشرکت کننده ۳قطعه عکس
وحجم حداقل ۲وحداکثر۴مگابایت باشد. Jpeg عکس ها می بایست بافرمت
شرکت درجشنواره برای تمامی هنرمندان آزاداست ومحدودیت سنی ندارد.

■ جوایزنفرات برگزیده:
نفراول  تندیس جشنواره ولوح سپاس به همراه جایزه نقدی۱۰میلیون ریال
نفردوم  لوح سپاس به همراه جایزه نقدی۶میلیون ریال
نفرسوم  لوح سپاس به همراه جایزه نقدی ۴میلیون ریا ل

گاه شمارجشنواره:
آخرین مهلت دریافت آثار: ۸مردادماه ۹۵
داوری آثار:پنج شنبه۱۴/۵/۹۵
آئین اختتامیه جمعه۲۲مرداد ۹۵

≡ دومین دوره ساخت مترسک
ساخت مترسک ونصب وجانمایی درفازتجارت وگردشگری منطقه آزادانزلی
خلاقیت درطراحی وساخت باتوجه به عقاید وسنتهای منطقه بااستفاده ازمتریال بومی

■ مقررات وشرایط جشنواره:
دریافت فرم شرکت درجشنواره ازسایت سازمان منطقه آزادانزلی به آدرس: Anzalifz.ir
ارسال آثاربه آدرس ایمیل: Sabzejokoulfz2@gmail.com
جشنواره ساخت مترسک به صورت غیررقابتی دردومرحله برگزارمی گردد.
برای ساخت هرمترسک کمک هزینه تاسقف ۳میلیون ریال بانظروکارشناسی ستاددبیرخانه تعلق خواهدگرفت.
مرحله اول:
طراحی به صورت دستی به همراه معرفی متریال پیشنهادی
اندازه وابعادمترسکهاآزادمی باشد.    
الف:پس ازبررسی طرحهای ارسالی تاسقف حداکثر ۱۰طرح برگزیده،به بخش ساخت وسفارش راه پیدامی کنند.
ب: هرشرکت کننده سه اثررامی تواندبه دبیرخانه ارسال نماید.
مرحله دوم:
ساخت مترسک به صورت غیرحضوری توسط برگزیدگان مرحله اول
پس ازتصویب طرح کمک هزینه دراختیارشرکت کنندگان برای ساخت قرارخواهدگرفت.

متن این خبر از وبسایت فراخوان بازنشر شده است.

فقط به آفرینش اثر فکر کنید!

فستیوارت ثبت نام شما را انجام می‌دهد.

می‌توانید از خدمات ویژه‌ی «دپارتمان‌های تخصصی فستیوارت» برای ثبت‌نام، واریز و دریافت هزینه‌های ارزی، ترجمه‌ی متون ادبی، طراحی پورتفولیو، پوستر و … استفاده کنید.

اینجا کلیک کنید.
این خبر را برای دیگران بفرستید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب مهم این صفحه