منو

لینک وبسایت فراخوان مقاله کنفرانس ملی رویکرد های نوین در زبان شناسی کاربردی و مطالعات ترجمه

فراخوان مقاله کنفرانس ملی رویکرد های نوین در زبان شناسی کاربردی و مطالعات ترجمه منتشر شد.

■ مهلت: ۱۶ شهریور ۱۳۹۷ ■

دانشکده زبان های خارجی دانشگاه شیخ بهایی در نظر دارد ﺑﺎ استعانت از درگاه ﺧداوند ﻣتعال ﻭ مشارکت ﻭ ﻫﻤﻴاری اعضای ﻣﺤﺘرﻢ ﻫﻴات ﻋﻠﻤﻲ ﻭ دانشجویان تحصیلات تکمیلی همایشی با عنوان “کنفرانس ملی رویکرد های نوین در زبان شناسی کاربردی و مطالعات ترجمه ” را در تاریخ ۰۲/۱۲/۹۷ برگزار نماید. بدین منظور از کلیه اساتید، محققان، و دانشجویان سراسر کشور دعوت بعمل می آید تا ضمن ثبت نام در این همایش چکیده مقالات خود را در ارتباط با محورهای همایش حداکثر تا پایان وقت اداری روز شانزدهم شهریور ماه سال ۱۳۹۷ به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

≡ محورهای همایش

زبان , فرهنگ و جهانی شدن
توانش بین فرهنگی و اموزش زبان انگلیسی
مسایل بین فرهنگی و تدوین مطالب درسی
مسایل بین فرهنگی و فن تعلیم ترجمه
دانش بین فرهنگی و توانش ترجمه

غیر از آفرینش هنری و ادبی، به دغدغه بیشتر نیاز ندارید. در صورت تمایل، ثبت نام، ترجمه متن یا اطلاعات و وایز هزینه شرکت در فراخوان های بین المللی برای شما انجام می شود.

≡ برای سفارش ترجمه، ثبت نام یا پرداخت هزینه ها از طریق تلگرام، اینجا کلیک کنید.

دسته بندی ها: فراخوان, فراخوان پژوهش, فراخوان غیر رایگان, فراخوان کنفرانس و همایش و کنگره, فراخوان مقاله

دیدگاه ها