جستجو
پوستر فراخوان نخستین جشنواره آموزش شهروندی «هنر شهر»

فراخوان نخستین جشنواره آموزش شهروندی «هنر شهر» منتشر شد.

 • مهلت : ۱۵ فروردین ۱۴۰۳

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان برگزار می کند. بـا توجه به اینکـه امـروز در سـطح ملـی هنرمنـدان بیشـماری در حـوزه ی هنرهـای تجسـمی فعالیـت می کننـد و بـه نسـبت ایـن پتانسـیل، بویـژه در زمینـه ی آمـوزش شـهروندی فرصـت خلـق آثـار هنـری فاخـر بسـیاری وجـود دارد،ِ بـرآن شـدیم تـا بـه یـاری حـق و کمـک ایـن عزیـزان هنرمند در جهت رشـدفرهنگ شهرنشـینی گامـی جـدی برداریم.

درباره مسابقه

ایـن جشـنواره تلاشـی موثـر در جهـت آمـوزش و آگاهـی مدیریـت شـهری بـه حسـاب می آیـد. در همین راستا ضرورت برگزاری این رویدادبزرگ را استفاده ی بهینه از ظرفیت های هنر، به عنوان تاثیرگذارترین، مستقیمترین و سریعترین ابزار ارتباطی در شکلگیری فرایند آموزش شهروندی در نظر گرفتیم. تلاش ما در نخسـتین دوره از جشـنواره این اسـت تا در فرایند برگزاری این رویداد ـــ از مرحله تدوین اسـتراتژی تا پایان نقشـهی راه، با دقت در کلیه ی جزئیات فنی، با مخاطبین هدف ارتباط برقرار کنیم و به کمک هنرمندان خلاق پیوندی آگاهی بخش بین شهروندان و مدیریت شهروندی بوجود آوریم.

مسابقه در دو بخش اصلی و دانش آموزش برگزار می شود.

رشته ها:

بخش اصلی

 • رشته نقاشی با محوریت نقاشی دیواری
 • رشته گرافیک با محوریت طراحی پوستر
 • رشته کاریکاتور
 • رشته عکاسی

بخش دانش آموزش

 • نقاشی
 • عکاسی: در دو تکنیک دوربین حرفه ای و موبایلی
 • گرافیک: با محوریت طراحی پوستر
 • تولیدات رسانه ای
 • نمایش: گرایش پرفورمانس

موضوعات:

 • آتش نشانی؛ پسماند و بازیافت؛ شهرسازی و معماری ایرانی اسلامی؛ حفظ و توسعه فضای سبز پارک ها؛ استفاده صحیح و مناسب از حمل و نقل عمومی؛ فرهنگ ترافیک؛ اخلاق شهروندی؛ پرداخت عوارض شهرداری و تقش موثر ومستقیم در آبادنی شهر؛ بازار و فرهنگ شهروندی

جوایز:
به نفرات برگزیده اول تا سوم در هر رشته بر اساس نظرات هیئت داوران جوایز اهدا می گردد.
نفرات اول تا سوم در بخش اصلی:
نفر اول:
۱۰ میلیون تومان
نفر دوم: ۷ میلیون تومان
نفر سوم: ۵ میلیون تومان
نفرات اول تا سوم در بخش دانش آموزی:
نفر اول:
۳ میلیون تومان
نفر دوم: ۲ میلیون تومان
نفر سوم: ۱ میلیون تومان

 

راه های ارتباطی

فقط به آفرینش اثر فکر کنید!

فستیوارت ثبت نام شما را انجام می‌دهد.

می‌توانید از خدمات ویژه‌ی «دپارتمان‌های تخصصی فستیوارت» برای ثبت‌نام، واریز و دریافت هزینه‌های ارزی، ترجمه‌ی متون ادبی، طراحی پورتفولیو، پوستر و … استفاده کنید.

اینجا کلیک کنید.
این خبر را برای دیگران بفرستید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب مهم این صفحه