جستجو

≡ فراخوان نخستین کتاب تصویرگران خوزستان به روزهای آخر نزدیک می شود. ≡

■ مهلت: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ■

کانون آگهی و تبلیغات خــرداد با همکاری جمعی از اساتیـد تصویرگـر دانشگـاه و در راستـای گستــرش فعالیـت‌های هنــری و فرهنگی خود، اقـدام به فراخوان نخستیــن «کتــاب تصویرگــران خوزستـــان» نــمــوده اســت.

این کانـون از همه‌ی هنــرمنــدان گرامــی تصویرگر و طــراح گرافیـــک که دارای آثار تصویـــرسـازی می‌باشند، دعــوت می‌نــمایـــد بر اسـاس ضوابــط و شرایط ذیـل، آثار خود را برای چــاپ در کتـاب یاد شده ارسـال نـماینـــد.
لازم به توضیح است که ایـن فـراخــوان در دو بـخش آزاد و موضوعـی اجــرا مــی‌گردد.

مجری و صاحـب امتیــاز کتــاب:
کانـــون آگهــی و تبلیغــات خـــرداد

هیـأت انتخـاب آثــار:
منــا آقایـــی / راحیــل بـراتـــی / مریــم کاکائیـــان

شرایــط عمـومـی:
– شـرکـت همه تصویـرگـران حـرفـه‌ای و آماتـور خوزستـان در این فـراخـوان، آزاد است
– محدودیــت سنــی بــرای شـــرکـت کنندگان وجود نـــدارد.
– نام صاحب اثـر، تحصیـلات، ایمیـل و شمـاره تـمـاس ایشـان بایـد در یک فایل ورد (Word) ارسـال شــود.
– کتــاب با تخفیـف ۴۰ درصــد، در اختیــار پذیرفتــه شـدگان قـرار خواهــد گرفــت.
– ارســال فایـل عکـس ۶*۴ دیجیتـال، با کیفیـت ۳۰۰ dpi، فرمت CMYK و حالت tif الــزامــی اسـت.
– مهلـت ارسـال آثـار در هـر دو بخـش آزاد و موضـوعــی تا تاریـخ ۲۱  مردادمـاه  ۱۳۹۶ می باشــد.
– تصمیـم گیــری دربـاره مــوارد پیـش بینـی نشـده در اختیــار مجــری کتــاب مـی باشـــد.

– آثـار تصویـرســازی مـورد پذیــرش:

داستانی: تصویرسازی کتاب داستان / کتاب شعر / کمیک استریپ / نوول بوک
غیر داستانی: تصویرسازی های کتـــاب / مجلات علمــی / آمـوزشـــی / هنــری
تصویرسازی های فرهنگی (مطبوعات، نشریات، پوستــر، جلـد کتـاب، جلـد مجلـه)
تصویرسازی‌های تبلیغاتی (طراحی کارکتـر، مسـکات، پوستـر، برندینگ، بستـه بنـدی)

الف: بخش آزاد
– محـدودیتـــی در قطـع، تکنیــک‌(دستــی و دیجیتـــال) و موضــوع آثـار وجــود نـــدارد.
– هـر تصـویــرگـــر مجـاز است حداکثـر ۱۰ اثر(تـک فِـرم) و ۲ مجموعه داستانـی (از هر مجموعه حداکثـر ۳ فِرم)، ارائه دهـد.
– فایــل آثار می‌بایـست با ابعاد اصلــی به صـورت RGB ، jpg و رزولیـشـن ۱۵۰ dpi ارسـال شونـد.
– آثـار تـــک فِــرم باید به صــورت شمــاره‌گـذاری شـــده (۴،۳،۲،۱ …) نام‌گــذاری شده و تـــوضیحـات هر فایـل شامـــل: نــام تصـویرگـر، ابعــاد، تکنیــک و موضــوع نوشتــه شـــود.
– آثــار ارســالـــی مــی‌تواننـــد چــاپ شـده یـا تجـربــی باشنــــد.
– چــاپ آثـار در کتــاب در بخــش آزاد، مشـــروط به پرداخــت ۵۰/۰۰۰ تومــان بــرای هر صفـحـه می‌باشـــد.
– سه نفر از شــرکت‌کنندگان به انتــخاب «هیـأت انتخــاب آثار»، از پـرداخت هزینــه معــاف خواهنـد شــد.
– آثار هر تصویـرگر پذیرفته شـده، حداقل در یک صفحــه و حداکثــر در شـش صفحــه، چـاپ خـواهد شــد.
……………………………………..
ب: بخش موضوعی
– موضــوع ایـن بخـش، میــراث فرهنگــی خوزستــان می‌باشـــد.
– هر تصویرگــر مجــاز است حداکثــر ۳ اثر تـک فِــرم در این بخــش ارائه نـمایـــد.
– تکنیــک (دستــی یا دیجیتــال) آزاد اســت.
– قطـع آثـار حـداقـل ۱۵*۱۵ و حـداکثــر ۴۰*۶۰ سانتیمتــر باشـــد.
– برای شــرکت در این بخش، ارسال فایل دیجیتال اثر با مشخصات: نام صاحب اثر، تحصیلات، ایمیـل و شماره تــمــاس، الـزامــی مـی‌باشـــد.
– بــرای شرکــت در بخــش موضوعـی و چـاپ اثـر در کتـاب، هزینـــه ای دریـافـت نخـواهـد شـــد.
……………………………………..
– علاقمنــدان مـی تواننـــد آثــار خود را به دو صـــورت ارســال نــماینـــد:

۱- نشانــی کانــون تبلیـغات خــرداد:
اهــواز / خ آزادگان / جنب سینـما ساحـل / مجتمع ساحــل / طبقـه ۲ / واحــد ۵

۳۲۲۳۸۴۶۰-۰۶۱  – ۰۹۳۶۰۳۰۶۷۶۷
۲- ثبــت نام از طــریـق وبسـایـــت:   www.tasvirgaran-khz.com

– آثـار پذیـرفتـه شده، پیــش از چاپ توسط برگزار کننـده، اسکــن یا عـکاســی خواهنــد شــد.
– برگزارکننده پیشنهاد می کند: آثار را بر روی لوح فشرده (CD) به صورت حضوری به نشانی دبیرخانه تحویل دهید تا نواقص و اشکالات احتمالی فایل ها، در حضور شرکت کننده جهت ویـرایـش، اعــلام شود.
– مسئـولیت حقوقی و ادعای مالکیت اثر، بر عهده صاحب اثر است. در صورت بروز مشکلات حقوقی، صاحب اثر پاسخگو خواهد بود.
– برگزارکننده مجاز است آثار دریافتی را در نـمایشــگاه، کتـاب یا بروشور دیگری با نام صاحــب اثـر، استـفاده کنـد. ارسال اثر به دبیرخانه کتـاب، به معنـی پـذیرش شرایــط فــوق می باشـــد.

فقط به آفرینش اثر فکر کنید!

فستیوارت ثبت نام شما را انجام می‌دهد.

می‌توانید از خدمات ویژه‌ی «دپارتمان‌های تخصصی فستیوارت» برای ثبت‌نام، واریز و دریافت هزینه‌های ارزی، ترجمه‌ی متون ادبی، طراحی پورتفولیو، پوستر و … استفاده کنید.

اینجا کلیک کنید.
این خبر را برای دیگران بفرستید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب مهم این صفحه