منو

تلگرام فراخوان پوستر| اولین رویداد «هم‌افزا»

فراخوان اولین رویداد «هم‌افزا» توسط دبیرخانه فرهنگ شهروندی شهرداری مشـهد منتشر شد.

■مهلت: ۹ آذر■

با اســتعانت از درگــاه حـــضرت حـق؛ دبیرخانه فرهنگ شهروندی شهرداری مشـهد (بومــرنگ) در نظر دارد طـراحی پوسـترهای مرتبط با پـیام‌های «فرهنـــگ شـهروندی» را با مشارکت طراحان گرافیک حـرفه‌ای در قالبی جــدید و مشارکت‌جویانه با عنوان «هـم‌افـزا» در دســتور کار خود قرار دهــد.

سلـسله رویــــدادهای «هم‌افـــزا» کارگاه‌هــای عمــلی و تعــاملی طراحـان و سفارش‌دهندگان هسـتند که برای تـــأمین طرح‌های اکـران عمومی در تابلوهای تبلیغی ســـطح شهر مشهد برگزار خـواهند شـد.

بدینوسیله از کـلیه طــراحان حــرفه‌ای علاقــمند دعوت می‌شود تـا با مطالــعه شرایط و نحوه برگزاری این رویــداد، ایـن مجــموعه را در تعالی فرهنـــگ شـــهروندی هـمـــراهی فرمــــایند.

درباره هـمافــزا

«هم‌افزا» شیوه‌ای جدید در برگزاری کارگاه‌های خروجی‌محور و بر پایه تعامل میان شرکت‌کنندگان است که با حضور تعداد محدودی از گروه‌های «طراح و ایده‌پرداز حرفه‌ای» رسیدن به آثار مطلوب را دنبال می‌کند.

در «هم‌افــزا» کلیه طراحان علاوه بر ارائه مستقل طرح خود، امکان تأثیرگذاری بر طرح سایر گروه‌ها را دارند. به این صورت هم‌افزا، یک رویداد مبتنی بر مشارکت همه شرکت‌کنندگان در توسعه ایده‌ها است که در فرآیند زیر برگزار می‌شود:

۱- فراخوان و جمع‌آوری سوابق گروه‌های حرفه‌ای متقاضی و انتخاب گروه‌های متناسب با رویداد (براساس توانمندی، تیم‌ورک کامل و تجارب مرتبط) تا‌ سقف ظرفیت پذیرش؛

۲- برگزاری «پیــش‌رویداد» نیم‌روزه باهـدف ارائه اطلاعــات در مورد سوژه اصــلی و توجیــه برنامه اجرایی رویداد؛

۳- فرصت «یـک‌هفــته‌ای» گروه‌های شــرکت‌کننده برای طراحی اولیه ایـده‌های خود؛

۴- رویداد اصلی «هم‌افزا» (یک روزه) برای ارائه طرح‌ها توسط هر گروه و توسعه ایده‌ها توسط دیگر گروه‌ها؛

۵- فرصــت «ســـه روزه» گروه‌های شـــرکت‌کننده برای اجـرا و تکــمیل نهایی طـــرح؛

۶- تحویــل فایل نهایی در ابـــعاد اعلام‌شـــده همراه با پــرینت طــرح به دبـــیرخانه؛

۷- «انتخاب آثار» برای اکران توسط: الف- دبیرخانه فرهنگ شهروندی   و   ب- تعدادی از شهروندان که به‌صورت اتفاقی از محلات مختلف شهر انتخاب می‌شوند؛

۸- اهداء حق‌الزحمه حضور در رویداد و جوایــز؛

ضـوابط هـمافــزا

۱- پذیرش در هــم‌افزا فقط به صورت گـروهی است. گـروه‌های حــداقل ۲ و حداکثر ۴ نفری که توصیه می‌شود دارای تخصص‌های مکمل در طراحی پوستر ‌(تصویرسازی، عکاسی، لی‌اوت و … بنا به نیاز ایده) باشند.

۲- کلیه اعضاء گروه ملزم به حضور در برنامه‌های رویداد می‌باشند.

۳- هر گروه شرکت‌کننده می‌بایست حداقل ۲ اثر کامل را در پایان رویداد تحویل دهد؛ اما هیچ محدودیتی در تعداد ارائه آثار بیشتر وجود ندارد.

۴- براساس تجارب برگزارکننده در اثربخشی آثار گذشته؛ در طراحی پوسترها، بکارگیری شیوه‌های «تصویرسازی» مدنظر می‌باشد.

۵- برای ایجاد انگیزه‌ی مشارکت در میان گروه‌های شرکت‌کننده، بخشی از بودجه برگزاری رویداد با عنوان «کارت‌برگ اعتباری» و به صورت مساوی در اختیار هر گروه قرار می‌گیرد تا در پایان به افرادی از گروه‌های دیگر که بیشترین تأثیر را در روند تکمیل ایده‌شان داشته‌اند، اهداء کنند. براساس این مدل، شرکت‌کنندگان حرفه‌ای هر رویداد علاوه بر ایفاء نقش طراحانه برای تولید آثار خود، به ارتقاء سطح ایده‌های دیگر گروه‌ها و در نتیجه سطح رویداد کمک می‌کنند، تا هم‌افزایی معنا یابد.

۶- در پایان رویداد کلیه آثار طراحی‌شده گروه‌ها در نمایشگاهی برای شهروندان اکران خواهد شد.

۷- برگزارکننده هیچ محدودیتی در انتخاب تعداد آثار تولیدشده در رویداد و زمان و نحوه بهره‌برداری از آنها را نخواهد داشت.

۸- نظر نهایی در انتخاب و اکران آثار با دبیرخانه فرهنگ شهروندی است.

۹- در پایان رویداد «۲ جایزه» به آثار برتر از نگاه مردم اهداء خواهد شد.

۱۰- شرکت‌کنندگان می‌بایست فایل نهایی هر اثر را با فورمت قابل ویرایش برای تغییر اندازه‌ها در سازه‌های تبلیغی سطح شهر در ابعاد ۵۰ در ۷۰ سانتی‌متر در دو وضعیت افقی و عمودی ارائه کنند.

۱۱- حق‌الزحمه پس از دریافت فایل‌های نهایی در زمان مقرر به سرگروه پرداخت می‌شود و برگزارکننده تعهدی در قبال سایر افراد گروه نخواهد داشت.

۱۲- برای شرکت در این رویداد هیچ محدودیتی از نظر محل سکونت، رشته تحصیلی و … وجود ندارد و پذیرش صرفاً براساس سوابق حرفه‌ای و توانمندی متقاضیان خواهد بود.

اولین رویــــداد هــمافزا

موضوع: گسـترش فرهنگ اســتفاده از «دوچـــرخه» در فضای شــهر مــــشهد؛

آذرماه ۱۳۹۵

ظرفیت پذیرش: «هفـت گــروه»

شاخــصهای انتـخاب آثار

۱- بـکارگیری عناصر بصــری بــومی و نشـــانگر شــهر مشــهد (تاحد امـــکان)؛

۲- خـلاقیت و جذابـیت در ایده‌پــردازی و نحـوه مواجــهه با ســــوژه؛

۳- توجه به سلایق و تـوان ادراک بصری شهرونــدان (فهم مخـــاطب)؛

۴- کیفـیت اجرای اثر و طراحی عناصر و اجـــزای آن؛

۵- رعـایت الزامـات طراحی اثـر برای فضای شهری شـامل: تـناسب و اندازه قـابل رؤیت عنـاصر، حداقل بکارگیری عناصر تصویری و متون برای ســرعت دیــده‌شـدن؛

تقویم رویداد اول:

فرصت ارسال سوابق گروه: ســه‌شنبه ۹ آذرمـاه ۱۳۹۵

انتخاب و دعوت از گروه‌های منتخب: پنج‌شـنبه ۱۱ آذر

جلـــسه پیـــــش‌رویــــــــداد: شـــــنبه ۱۳ آذر

رویـــــداد هـــــــــم‌افـــــــزا: شــــنبه ۲۰ آذر

تحــویل نـــهایی: تا پایان وقت اداری سه‌شنبه ۲۳ آذر

برگزاری نمایشـگاه و انتخاب آثـار: پنج‌شــنـبه ۲۵ آذر

حق‌الزحمه و جوایز:

۰۰۰/۰۰۰/۲۳ ریال حـق‌الزحمه هر گروه شـرکت‌کنــنده

چهار کارت‌برگ اعتباری ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی برای هر گروه

دو جایزه ۰۰۰/۵۰۰/۷ ریالی به آثار برگزیده توسط مردم

نحوه ثبت‌نام:

جدول اطلاعات را از « اینجا » دانلود کنید و آن را همراه با ۵ تا ۱۰ عنوان پوستر منتخب از آثار اعضاء گروه؛ در یک فایل pdf در ابعاد A4 قرار دهید. (صفحه اول جدول و صفحات بعد هر صفحه یک طرح)؛ سپس فایل pdf را به پست الکترونیکی F.shahrvandi94@gmail.com  یا نشانی تلگرامی https://telegram.me/Shahrvandi ارسال فرمایید.

غیر از آفرینش هنری و ادبی، به دغدغه بیشتر نیاز ندارید. در صورت تمایل، ثبت نام، ترجمه متن یا اطلاعات و وایز هزینه شرکت در فراخوان های بین المللی برای شما انجام می شود.

≡ برای سفارش ترجمه، ثبت نام یا پرداخت هزینه ها از طریق تلگرام، اینجا کلیک کنید.

دسته بندی ها: فراخوان رایگان, فراخوان هنری

دیدگاه ها