منو

لینک وبسایت این فراخوان فراخوان پیچینگ نخستین نمایشگاه صنعت سینمای اصفهان

فراخوان پیچینگ نخستین نمایشگاه صنعت سینمای اصفهان منتشر شد.

  • مهلت: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷

 

  • به همراه کارگاه ۲روزه با حضور استاد #محمدگذرآبادی
  • پیچینگ نقل شفاهی و فشرده‌ی خط اصلی داستان است،برای جذب سرمایه گذار و ورود شما به بازار فیلم!

≡ ثبت نام و اطلاعات بیشتر:

غیر از آفرینش هنری و ادبی، به دغدغه بیشتر نیاز ندارید. در صورت تمایل، ثبت نام، ترجمه متن یا اطلاعات و وایز هزینه شرکت در فراخوان های بین المللی برای شما انجام می شود.

≡ برای سفارش ترجمه، ثبت نام یا پرداخت هزینه ها از طریق تلگرام، اینجا کلیک کنید.

دسته بندی ها: فراخوان, فراخوان فیلم و سینما, فراخوان همکاری, فراخوان هنری

دیدگاه ها