منو

لینک وبسایت فرخوان کارگاه تصویرگری کتاب کودک و نوجوان خانه هنر زیما

■ آماده هستی مهارت کسب کنی تا به عنوان تصویرگر کتاب مشغول به کار شوی؟
هنوز برای شرکت در کارگاه تصویرگری کتاب کودک و نوجوان فرصت هست.

■ تاریخ شروع : ۲۷ تیر ۱۳۹۶
■ برای ثبت نام هرچه سریعتر اقدام کنید.
■ ظرفیت باقیمانده : ۳ نفر

■ اطلاعات بیشتر را در لینک زیر بخوانید: https://goo.gl/Qrt1wX

■ تلفن: ۸۸۵۶۶۸۴۲

■ کانال خانه هنر زیما @zimaarthouse

دسته بندی ها: فراخوان, فراخوان غیر رایگان, فراخوان کارگاه آموزش هنر

دیدگاه ها