منو

تلگرام کارگاه داستان نویسی و فیلم نامه نویسی خلاق

فراخوان کارگاه داستان نویسی و فیلم نامه نویسی خلاق منتشر شد.

■ نوشتن سفری در دنیای درون و نگاهی تازه به جهان پیرامون است. لمس کیفیت متفاوتی از زندگی.
■ کارگاه نویسندگی خلاق ■
■ تلفن های تماس:
≡ ۰۲۱٢۵٩٣۶٧۵١
≡ ٠٩٠٢١٠١٣٧٧٧
■تلگرام: https://telegram.me/hafezkk

دسته بندی ها: فراخوان, فراخوان ادبی, فراخوان کارگاه ادبی

دیدگاه ها